Bồn nước Inox Việt Anh

Hoàn thành nghiệm thu dự án bệnh viện Hạnh Phúc

Vừa qua, Bồn bể Inox Việt Anh tự hào được Bệnh Viện Hạnh Phúc trao niềm tin thực hiện dự án lắp đặt Bồn bể lắp ghép inox kích thước theo yêu cầu tại bệnh viện. Qua quá trình lắp đặt, chúng tôi đã:

Thiết kế

💯Thiết kế bồn bể lắp ghép theo đúng kích thước yêu cầu của bệnh viện, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ.

Phối hợp lắp đặt

💯Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để lắp bồn bể an toàn và hiệu quả.

Kiểm tra

💯Tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu để đảm bảo các bồn hoạt động 100% theo yêu cầu.

Kết quả hoàn hảo

❤️Chúng tôi rất vui mừng khi dự án này đã được hoàn thành thành công, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại bệnh viện Hạnh Phúc. Xin chân thành cảm ơn bệnh viện và các đối tác đã tin tưởng và hợp tác với chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện.

Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
Lắp đặt bồn bể inox tại bệnh viện Hạnh Phúc
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo
Yêu cầu tư vấn

    Tư vấn sản phẩm phù hợp

    Yêu cầu báo giá

    Yêu cầu tư vấn kỹ thuật