Bảng báo giá nắp bể nước Việt Anh

 

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ  NẮP BỂ NƯỚC VIỆT ANH THÁNG 6 NĂM 2023

Lưu ý:

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT +  công lắp đặt

* Đơn giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2023 cho đến khi có thông báo mới.

 

STTKích thướcMô tả sản phẩmGiá bán lẻGiá thị trườngTiết kiệm (%)
1KT 400 x 400Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách           1.400.000           1.900.000                      25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách           1.500.000           2.000.000                      24
2KT 500 x 500Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách           1.600.000           2.100.000                      25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách           1.700.000           2.300.000                      25
3KT 600 x 600Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách           1.800.000           2.400.000                      24
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách           2.000.000           2.700.000                      25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 2cm. Bắt vít           2.400.000           3.200.000                      24
4KT 700 x 700Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách           2.200.000           2.900.000                      25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách           2.300.000           3.000.000                      24
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít           3.000.000           4.000.000                      25
5KT 800 x 800Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách           2.300.000           3.000.000                      24
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách           2.400.000           3.200.000                      25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít           3.400.000           4.500.000                      24
6KT 900 x 900Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách               2.800.000               3.700.000                             25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít               3.800.000               5.000.000                             24
7KT 1000 x 1000Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách               3.300.000               4.400.000                             25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít               4.400.000               5.800.000                             24
8KT 600 x 1200Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách               3.200.000               4.200.000                             24

 

Bồn bề inox Việt Anh
Bồn bề inox Việt Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn bể inox Việt Anh
Bồn bể inox Việt Anh